Obsah

Zápisnice a uznesenia

Zápisnice OZ

Zápisnice rok 2020

Zápisnica OZ zo dňa 27.2.2020 Stiahnuté: 70x | 02.03.2020

Zápisnica z OZ zio dňa 24.3.2020 Stiahnuté: 47x | 25.03.2020

Zápisnica z OZ zo dňa 16.4.2020 Stiahnuté: 22x | 20.04.2020

Zápisnica z OZ zo dňa 21.5.2020 Stiahnuté: 33x | 25.05.2020

Zápisnica z OZ zo dňa 2.7.2020 Stiahnuté: 8x | 06.07.2020

Zápisnice rok 2019

Zápisnica z OZ zo dňa 21.2.2019 Stiahnuté: 243x | 25.02.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 17.4.2019 Stiahnuté: 124x | 24.04.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 16.5.2019 Stiahnuté: 136x | 22.05.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 22.8.2019 Stiahnuté: 122x | 26.08.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 30.9.2019 Stiahnuté: 49x | 03.10.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 16.10.2019 Stiahnuté: 62x | 21.10.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 28.11.2019 Stiahnuté: 72x | 02.12.2019

Zápisnice rok 2018

Zápisnica OZ zo dňa 5.4.2018 Stiahnuté: 222x | 05.04.2018

Zápisnica OZ zo dňa 11.1.2018 Stiahnuté: 188x | 11.01.2018

Zápisnica OZ zo dňa 28.6.2018 Stiahnuté: 262x | 07.08.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 13.9.2018 Stiahnuté: 226x | 20.09.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 25.10.2018 Stiahnuté: 195x | 29.10.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ - 10.12.2018 Stiahnuté: 163x | 13.12.2018

Zápisnice rok 2017

Zápisnica z 16.11.2017 Stiahnuté: 206x | 16.11.2017

Zápisnica z 12.1.2017 Stiahnuté: 188x | 12.01.2017

Stránka