Obsah

Zápisnice a uznesenia

Zápisnice OZ

Zápisnice rok 2020

Zápisnica OZ zo dňa 27.2.2020 Stiahnuté: 44x | 02.03.2020

Zápisnica z OZ zio dňa 24.3.2020 Stiahnuté: 11x | 25.03.2020

Zápisnice rok 2019

Zápisnica z OZ zo dňa 21.2.2019 Stiahnuté: 217x | 25.02.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 17.4.2019 Stiahnuté: 109x | 24.04.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 16.5.2019 Stiahnuté: 125x | 22.05.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 22.8.2019 Stiahnuté: 105x | 26.08.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 30.9.2019 Stiahnuté: 36x | 03.10.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 16.10.2019 Stiahnuté: 49x | 21.10.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 28.11.2019 Stiahnuté: 59x | 02.12.2019

Zápisnice rok 2018

Zápisnica OZ zo dňa 5.4.2018 Stiahnuté: 209x | 05.04.2018

Zápisnica OZ zo dňa 11.1.2018 Stiahnuté: 175x | 11.01.2018

Zápisnica OZ zo dňa 28.6.2018 Stiahnuté: 247x | 07.08.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 13.9.2018 Stiahnuté: 211x | 20.09.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 25.10.2018 Stiahnuté: 183x | 29.10.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ - 10.12.2018 Stiahnuté: 149x | 13.12.2018

Zápisnice rok 2017

Zápisnica z 16.11.2017 Stiahnuté: 190x | 16.11.2017

Zápisnica z 12.1.2017 Stiahnuté: 172x | 12.01.2017

Zápisnica z OZ - 16.3.2017 Stiahnuté: 184x | 16.03.2017

Zápisnica OZ zo dňa 31.8.2017 Stiahnuté: 216x | 31.08.2017

Zápisnica z OZ zo dňa 15.6.2017 Stiahnuté: 187x | 15.06.2017

Stránka