Obsah

Zápisnice a uznesenia

Zápisnice OZ

Zápisnice rok 2019

Zápisnica z OZ zo dňa 21.2.2019 Stiahnuté: 157x | 25.02.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 17.4.2019 Stiahnuté: 86x | 24.04.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 16.5.2019 Stiahnuté: 92x | 22.05.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 22.8.2019 Stiahnuté: 72x | 26.08.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 30.9.2019 Stiahnuté: 16x | 03.10.2019

Zápisnica z OZ zo dňa 16.10.2019 Stiahnuté: 23x | 21.10.2019

Zápisnice rok 2018

Zápisnica OZ zo dňa 5.4.2018 Stiahnuté: 179x | 05.04.2018

Zápisnica OZ zo dňa 11.1.2018 Stiahnuté: 145x | 11.01.2018

Zápisnica OZ zo dňa 28.6.2018 Stiahnuté: 218x | 07.08.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 13.9.2018 Stiahnuté: 183x | 20.09.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 25.10.2018 Stiahnuté: 148x | 29.10.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ - 10.12.2018 Stiahnuté: 123x | 13.12.2018

Zápisnice rok 2017

Zápisnica z 16.11.2017 Stiahnuté: 162x | 16.11.2017

Zápisnica z 12.1.2017 Stiahnuté: 146x | 12.01.2017

Zápisnica z OZ - 16.3.2017 Stiahnuté: 157x | 16.03.2017

Zápisnica OZ zo dňa 31.8.2017 Stiahnuté: 187x | 31.08.2017

Zápisnica z OZ zo dňa 15.6.2017 Stiahnuté: 165x | 15.06.2017

Zápisnice rok 2016

Zápisnica z 09.12.2016 Stiahnuté: 214x | 09.12.2016

Zápisnica z 25.08.2016 Stiahnuté: 130x | 25.08.2016

Zápisnica z OZ - 24.11.2016 Stiahnuté: 161x | 24.11.2016

Stránka