Menu
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce

Dom smútku

Dom smútku Nemce     

 

Prípravné práce sa začali v mesiaci apríl 2006, kedy boli oslovené firmy na spracovanie ponúk na realizáciu výstavby Domu smútku. Finančné prostriedky na výstavbu boli schválené v rozpočte obce na rok 2006 vo výške 2,500.000 Sk. Krytie týchto výdavkov bolo plánované prijatím zdroja financovania – úveru z DEXIA banka Slovensko, a.s vo výške 2,000.000 Sk, zvyšok z prostriedkov obce.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 30.6.2006 bolo informované, že víťazom z troch predložených ponúk sa stala firma ENVIGEO, a.s. Kynceľová s ponukou 2,521.592,50 Sk vrátane DPH. Následne odporučili starostovi obce Dušanovi Mydlovi podpísať so zhotoviteľom Zmluvu o dielo. Výdavky na stavebný dozor boli v zmluvnej výške 40.000 Sk.

Projekt stavby bol spracovaný ako prízemná stavba, ktorá je rozčlenená do troch častí. Prvú časť tvorí vstupný priestor, v druhej je obradná sieň a za ňou priestory pozostávajúce z chladiaceho a sociálneho zariadenia. Výstavba sa začala v mesiaci jún 2006. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.10.2006 bol poslancami schválený Doplnok č.1 k Zmluve o dielo s navýšením ceny stavby o 400.000,- Sk. Cena bola navýšená o položky, ktoré neboli objednávateľom zadané vo výkaze výmer a o práce naviac vybudovaním verejných plôch pri Dome smútku zámkovou dlažbou vrátane oplotenia, vybudovania oporného múru, výstuže karisietí do betónov, pokládku polystyrénu do podláh, dodávku krytiny v sume 220.000 Sk s DPH, práce naviac rozšírením spevnených plôch, vytvorenie parkovacieho miesta a položenie zámkovej dlažby o výmere 260 m2 v celkovej sume 180.000 Sk s DPH. Ďalšie práce, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer a realizovala ich firma ENVIGEO a.s. vo výške 50.000 Sk, boli ako sponzorský dar venovaný obci. Stavba bola dokončená do konca roku 2006. V jarných mesiacoch roku 2007 práce pokračovali na dokončení vnútorných priestorov Domu smútku a to dokončením elektroinštalácie, vnútorným vybavením v chladiacej časti a lavicami a vymaľovaním vnútorných priestorov.  Poslanec Ing. Igor Sršeň  upozornil, že je  potrebné  odstrániť niektoré nedostatky na Dome smútku a to hlavne chýbajúce snežníky a  nesprávne položený sádrokartón na stenách. Tiež bolo potrebné odstrániť veľkú lipu pri vchode do cintorína, ktorá by mohla v prípade pádu poškodiť objekt.  Kolaudácia stavby bola vykonaná v mesiaci marec 2007. V júli 2007 bolo zakúpené do Domu smútku chladiace zariadenie, pojazdný vozík, stojan na kvety a zhotovené lavice v počte 18 kusov podnikateľom Dušanom Jágerským. Slávnostné otvorenie Domu smútku bolo dňa 16.9.2007 za prítomnosti zástupcu Evanjelickej cirkvi a.v. Banská Bystrica Mgr. Daniela Koštiala, predsedajúceho zborového farára, za Rímsko-katolícku cirkev, Farnosť nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica Dekan Mons. Jaroslav Pecha, Th.D., za Obec Nemce starosta obce Dušan Mydlo, pozvaní hostia a občania obce Nemce a blízkeho okolia.  Celková hodnota objektu Domu smútku bez vnútorného vybavenia bola 2.970.651,65 Sk, v prepočte na Eur (30,126) je to hodnota 98.607,57 Eur.

 

Hudecová Jarmila 

 

Udalosti

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontaktujte nás

Úradné hodiny obecného úradu:

Po:

  7.00 -12.00       12.30-15.00

Ut: Nestránkový deň
St:   7.00 -12.00                12.30-17.00
Št:   7.00 -12.00                 12.30-15.00
Pi:   7.00-12.00

Kamerový systém

V obci Nemce sa nachádza kamerový systém.

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:89
TÝŽDEŇ:270
CELKOM:495178

Registrácia na MKhlas

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Vývoz odpadu 2024

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14
15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30