Menu
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce

Materská škola

Poslaním našej MŠ je vytvoriť školu tzv. rodinného typu s uspokojovaním dieťaťa - jeho rozvíjaním a zdravým prospievaním v oblasti fyzickej , psychickej a sociálnej. Uvedomovať si, že MŠ sa stáva miestom, kde dieťa získava osobnú samostatnosť a schopnosť prejavovať sa ako samostatná osobnosť pôsobiaca na svoje okolie, sociálne skúsenosti a poznatky o živote. Každému dieťaťu vytvárať podmienky, aby dosiahlo úroveň rozvoja a výsledkov učenia, ktoré optimálne zodpovedajú jeho osobným možnostiam a získalo dobré základy do života a pre ďalšie vzdelávanie.

Naša MŠ je zameraná na zdravý životný štýl a zdravé životné prostredie, preferujeme zdravé prospievanie dieťaťa a zoznamovanie sa s prírodou vo všetkých ročných obdobiach.

MŠ v školskom roku 2007/2008 navštevuje 22 detí, z toho 8 dievčat a 14 chlapcov. Každý školský rok prichádzajú do MŠ „nové" deti, pre ktoré je vstup do MŠ vstupom do „nového" života. Adaptáciu ovplyvňuje okrem vnútorných vývinových predpokladov dieťaťa výchovný štýl a sociálny status v rodine a množstvo iných faktorov. Aktívnym prístupom pomáhame deťom vyrovnať sa s touto záťažovou situáciou i my.

V MŠ vytvárame deťom podnetné prostredie. Podnecujeme aktivitu detí, výchovne - vzdelávaciu činnosť realizujeme formou didaktickej aktivity, ktorá novšia organizačná forma predškolského vzdelávania. Ide o didaktické aktivity organizované v menších skupinách. Ciele a obsah výchovných zložiek - rozvojového poznania, matematickej predstavy, jazyková, literárna, výtvarná, pracovná a telesná výchova sa spájajú do celkov s jednou spoločnou témou. Didaktická aktivita sa realizuje v dlhšom časovom rozpätí a realizuje sa už od ranných hier a môže pokračovať aj na pobyte vonku.

Vo výchovne - vzdelávacej práci tento školský využijeme aj počítač umiestnený v triede. Budeme u detí rozvíjať snahu samostatne s ním manipulovať. Jednotlivé úlohy predovšetkým z matematických predstáv ako je porovnávanie, triedenie a orientácia v priestore, porovnávanie a triedenie tvarov ale aj úlohy z iných výchovných zložiek nám umožňujú plniť rôzne náučné počítačové hry pre predškolský vek.

Spestriť pravidelný denný život detí v MŠ sa snažíme rôznymi aktivitami. V priebehu tohto školského raka zorganizujeme niekoľko plánovaných aktivít:

 • Mikulášska besiedka - príchod Mikuláša, vystúpenie detí spojené s posedením, balíčkami a diskotékou v spolupráci s rodičmi a učiteľkami,
 • „Fašiangy" - karneval pre deti
 • „Deň matiek" - besiedka tzn. vystúpenie detí pre rodičov,
 • návšteva ZŠ - predškoláci,
 • Deň otvorených dverí v MŠ,
 • „Deň detí" výlet - rodičia - deti- učitelia,
 • návšteva knižnice,
 • „Rozlúčka predškolákov" slávnostné odovzdávanie kníh,
 • príprava ovocných a zeleninových šalátov,
 • výlet predškolákov do mesta na zmrzlinu a do cukrárne,
 • výstava aktuálnych výtvarných práci detí z MŠ,
 • účasť na športovej olympiáde.

Vyučovanie anglického jazyka, kde sa deti oboznamujú hravou formou so základmi anglického jazyka pod vedením p. Sliackej bude prebiehať aj tento školský rok. Taktiež kvalitné vyučovanie už niekoľko rokov zabezpečuje hudobne - tanečný krúžok „Čižmičky". Vedie ho p. Ružinská zo Súkromnej základnej umeleckej školy Róberta Tatára v Banskej Bystrici. Obidva krúžky sa v priebehu roka prezentujú vystúpením.

Tak ako každý školský rok a j tento školský rok budeme počas roka viesť deti k samostatnosti, spolupráci, ohľaduplnosti voči druhým a nadväzovaniu kamarátskych vzťahov medzi sebou.

Riaditeľka MŠ

Eva Odlerová, tel. č. - 048/4144541

Tlačivá:


Občianske združenie - S medvedíkom spoznávame svet

Pri Materskej škole, Nemčianska cesta 130, Nemce bolo založené v roku 2010 Občianske združenie - S medvedíkom spoznávame svet, ktorého členmi sú rodičia a zamestnanci MŠ.

Jeho cieľom je vykonávať činnosti v súlade s hlavnými a vedľajšími činnosťami MŠ /t.j. pedagogicko-vzdelávacia činnosť/.

OZ - S medvedíkom spoznávame svet je zapísané do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za príslušné zdaňovacie obdobie.

 • IČO: 42192552
 • Adresa: Materská škola, Nemčianska cesta 130, 974 01 Nemce

Všetky finančné prostriedky získané prostredníctvom OZ budú využívané výhradne pre potreby detí v Materskej škole v Nemciach.

Všetkým prispievateľom vopred ďakujeme.

Obec

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontaktujte nás

Úradné hodiny obecného úradu:

Po:

  7.00 -12.00       12.30-15.00

Ut: Nestránkový deň
St:   7.00 -12.00                12.30-17.00
Št:   7.00 -12.00                 12.30-15.00
Pi:   7.00-12.00

Kamerový systém

V obci Nemce sa nachádza kamerový systém.

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:65
TÝŽDEŇ:65
CELKOM:504193

Registrácia na MKhlas

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Vývoz odpadu 2024

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11 12
13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2 3 4