Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor Nemce

Dobrovoľná požiarna ochrana má vo svojom vienku dôležité poslanie - chrániť životy a majetok občanov pred požiarmi.

História

 

História DHZ Nemce

 

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Nemce podľa archívnych materiálov bol oficiálne založený 7.septembra 1927 pod vedením Ondreja Kohúta a zástupcu Juraja Kostiviara. Obec Nemce mala vtedy približne 300 obyvateľov pracujúcich prevažne v stavebníctve a priemysle v okolí Banskej Bystrice.

Hasičský zbor vznikol na základe viacerých požiarov v obci, ktoré neboli schopní občania likvidovať bez organizovanej protipožiarnej ochrany. V zbore začínalo pracovať 16 dobrovoľných hasičov. Za uplynulé 80 ročné obdobie od svojho vzniku členovia zboru strávili stovky hodín pri rôznych cvičeniach, školeniach, hasičských súťažiach, preventívnych prehliadkach, pri zásahoch, brigádnickej činnosti a pod.

 

Preventívne protipožiarne prehliadky

Preventívne protipožiarne prehliadky.docx

 

Hasiči Vám radia

Hasiči Vám radia