Obsah

Rybárske lístky

Vydávanie rybárskych lístkov

Čo potrebujete

Rybársky lístok sa vydáva na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
Osoba musí predložiť platný občiansky preukaz, rybársky lístok mu bude vydaný po uhradení poplatku.
Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu a sú oslobodené od poplatku.

Poplatky :

Trojročný rybársky lístok      17,00 Eur
Ročný rybársky lístok              7,00 Eur
Mesačný rybársky lístok         3,00  Eur
Týždenný rybársky lístok        1,50 Eur