Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Banskobystrický
Okres Banská Bystrica
Región Pod Panským Dielom
Počet obyvateľov 1164
Rozloha 410 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1473

 

Obec Nemce

Obec Nemce sa nachádza severovýchodne od mesta Banská Bystrica. Jej kataster bezprostredne susedí s katastrom obce Selce, Kynceľová, Špania Dolina a mestom Banská Bystrica.

Je to cestná radová dedina na východnom svahu pahorka Pod stráne nad údolím Nemčianskeho potoka, ktorý tvorí východnú hranicu chotára. Nadmorská výška 410 mnm. Chotár je pretiahnutého tvaru v smere Sz -Jv po vtok Nemčianskeho potoka do Selčianskeho potoka. Juhovýchodná časť chotára je pahorkatinou v Banskobystrickej kotline /Pod stráne 478 m/, severozápadná časť vystupuje v Starohorských vrchodch do 1000 m na hranici chotára /Hrádok 842m/. Z hľadiska prírodných komplexov predstavuje časť spadajúca do Bystrického podolia prírodný komplex pahorkatín na neogénnych horninách /štrky, piesky, íly/, s hnedou až oglejenou pôdou a s pórovou podzemnou vodou. Územie okolo kopca Bučičie je komplexom pahorkatín na druhohorných hornatinách /slieňovce, slienité vápence/ s hnedou pôdou a puk1inovou podzemnou vodou. Úzka oblasť okolo Nemčianskeho potoka je prírodný komplex nív a nižných terás na potočných sedimentoch /štrky, piesky, h1iny/ s nivnou pôdou glejovou a s pórovou podzemnou vodou.

Správy

03.08.2021

Niečo pre deti od obce

Niečo pre deti od obce

Detail

27.07.2021

Zber a recyklácia použitých batérií v obci

Zber a recyklácia použitých batérií v obci

Detail

05.05.2021

Plány udržateľnej mobility - dotazník pre občanov

Zapojenie do hodnotenia dopravy v rámci PUMM

Detail

05.05.2021

Celonárodná kampaň - Vyzvi srdce k pohybu

Kampaň - Vyzvi srdce k pohybu

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií