Obsah

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisia ochrany verejného poriadku

 • Predseda: Ing. Vladimír Bugáň
 • Členovia : Ing. Mira Varlová, Mgr. Katarína Sedliaková, Ing. Michal Janovec

Komisia pre kultúru a šport

 • Predseda: Eva Tóthová
 • Členovia : Ing. Michal Janovec, Ing. Ján Slovák, Mgr. Peter Caban

Finančná komisia

 • Predseda: Ing Ján Slovák
 • Členovia : Mgr. Kristína Geciová, Eva Tóthová

Stavebná komisia:

 • Predseda: Mgr. Peter Caban
 • Členovia : Ing. Michal Janovec, Ing. Ján Slovák, Mgr. Kristína Geciová, Ing. Vladimír Bugáň,
 •                    Ing. Mira Varlová     

Sociálna komisia:

 • Predseda: Mgr. Katarína Sedliaková
 • Členovia : Oľga Kostiviarová, Eva Tóthová

 

Komisia o ochane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa čl. 7 ods. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v zložení:

       • Predseda: Mgr. Kristína Geciová

       • Členovia: Oľga Kostiviarová, Ing. Vladimír Bugáň, Ing. Ján Slovák, Mgr. Peter Caban