Obsah

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva Nemce v roku 2021: 


18. marca                        štvrtok            17.00 hod.

11. mája                          utorok              17.00 hod.