Obsah

Tlačivá

Vznik a zánik psa sa podáva daňovým priznaním. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade Nemce.

Stavebné

Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 205x | 17.09.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 195x | 17.09.2018

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 198x | 17.09.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 201x | 17.09.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 250x | 17.09.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 205x | 17.09.2018

Žiadosť o povelenie odstránenia stavby Stiahnuté: 111x | 26.08.2019

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 81x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 64x | 18.06.2020

Ostatné

Žiadosť o poskytnutie dotácie a zúčtovanie dotácie Stiahnuté: 235x | 14.05.2018

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu. Stiahnuté: 237x | 14.05.2018

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 43x | 18.08.2020

Stránka

  • 1