Obsah

Tlačivá

Vznik a zánik psa sa podáva daňovým priznaním. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade Nemce.

Stavebné

Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 151x | 17.09.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 141x | 17.09.2018

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 149x | 17.09.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 149x | 17.09.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 180x | 17.09.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 155x | 17.09.2018

Žiadosť o povelenie odstránenia stavby Stiahnuté: 58x | 26.08.2019

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 27x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 12x | 18.06.2020

Ostatné

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 163x | 14.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 166x | 14.05.2018

Žiadosť o poskytnutie dotácie a zúčtovanie dotácie Stiahnuté: 179x | 14.05.2018

Vyhlásenie o majetku FO Stiahnuté: 159x | 14.05.2018

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu. Stiahnuté: 185x | 14.05.2018

Stránka

  • 1