Obsah

Tlačivá

Vznik a zánik psa sa podáva daňovým priznaním. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade Nemce.

Stavebné

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 125x | 17.09.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 153x | 17.09.2018

Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 107x | 17.09.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 98x | 17.09.2018

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 104x | 17.09.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 109x | 17.09.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 123x | 17.09.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 106x | 17.09.2018

Žiadosť o povelenie odstránenia stavby Stiahnuté: 22x | 26.08.2019

Ostatné

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 116x | 14.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 103x | 14.05.2018

Žiadosť o poskytnutie dotácie a zúčtovanie dotácie Stiahnuté: 134x | 14.05.2018

Vyhlásenie o majetku FO Stiahnuté: 113x | 14.05.2018

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu. Stiahnuté: 120x | 14.05.2018

Stránka

  • 1