Obsah

Tlačivá

Vznik a zánik psa sa podáva daňovým priznaním. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade Nemce.

Stavebné

Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 195x | 17.09.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 182x | 17.09.2018

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 191x | 17.09.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 195x | 17.09.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 237x | 17.09.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 196x | 17.09.2018

Žiadosť o povelenie odstránenia stavby Stiahnuté: 103x | 26.08.2019

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 72x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 56x | 18.06.2020

Ostatné

Žiadosť o poskytnutie dotácie a zúčtovanie dotácie Stiahnuté: 226x | 14.05.2018

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu. Stiahnuté: 228x | 14.05.2018

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 30x | 18.08.2020

Stránka

  • 1