Menu
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce

Samostatne hospodáriaci roľníci / SHR /

Evidencia SHR

Pojem samostatne hospodáriaceho roľníka je určený pre fyzické osoby, ktoré sa sami, alebo v spolupráci s inými venujú osobitnému typu podnikania v poľnohospodárskej výrobe. Čo sa týka právnej formy, kľúčovým pre nich je Zákon č. 105/1990 Zb. – Zákon o súkromnom podnikaní občanov. Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnommene, na vlastný účet a zodpovednosť. 

Ak chce využívať fyzická osoba postavenie samostatne hospodáriaceho roľníka, musí splniť presne vyhranené pole činností a vykonávať podnikanie len v poľnohospodárskej výrobe, vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, ktoré určuje zákon:

  • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom,
  • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie (pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom), alebo
  • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

Na výkon činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka je potrebné osvedčenie. Pre podnikanie v pozícii roľníka je najväčším rozdielom, že oproti podnikaniu v pozícii SZČO sa samostatne hospodáriaci roľník (SHR) iba eviduje na  obecnom úrade. Hllásiť sa je potrebné na obecnom úrade, kde má osoba pozemky vo vlastníctve, alebo v prenájme. Samostatne hospodáriaci roľník totiž nemusí vykonávať podnikateľskú činnosť len na vlastných, ale aj prenajatých pozemkoch. Najneskôr do 30 dní od registrácie získa osvedčenie o zápise ako samostatne hospodáriaci roľník.

K registrácii je potrebné :

  • občiansky preukaz,
  • vyplnenú žiadosť o zápis do evidencie SHR, ktorú vám dajú na príslušnom úrade, alebo ju nájdete na jeho webovej stránke,
  • doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku ( číslo LV/nájomná zmluva),
  • správny poplatok  v hotovosti   6,50 € za zápis do príslušnej evidencie, ktoré je potrebné zaplatiť priamo v pokladni.

Samostatne hospodáriaci roľník ohlási príslušnému orgánu / obci / do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby. Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka  je správny poplatok 1,50 €. Za inú zmenu ako špecifikovanú v písm. b) a za zrušenie registrácie samostatne hospodáriaceho roľníka sa správny poplatok nevyžaduje.

Keďže činnosť SHR nie je živnosťou, nie je potrebné sa hlásiť ani registrovať na živnostenskom úrade kvôli živnostenskému oprávneniu. Pre SHR je ale potrebné mať pridelené  IČO, ktoré pridelí na základe žiadosti štatistický úrad a je aj súčasťou osvedčenia.

Tlačivá

Samospráva

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontaktujte nás

Úradné hodiny obecného úradu:

Po:

  7.00 -12.00       12.30-15.00

Ut: Nestránkový deň
St:   7.00 -12.00                12.30-17.00
Št:   7.00 -12.00                 12.30-15.00
Pi:   7.00-12.00

Kamerový systém

V obci Nemce sa nachádza kamerový systém.

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:62
TÝŽDEŇ:62
CELKOM:504190

Registrácia na MKhlas

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Vývoz odpadu 2024

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11 12
13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2 3 4