Obsah

Starostka informuje

 
 
 

 

 

 

Odpovede na listy starostky obce zaslané na BBSK, ORPZ B. Bystrica a BBRSC:
Stanovisko BBSK
Stanovisko ORPZ
 

Informácia starostky k prejazdu nákladných vozidiel z Lomu cez obec Nemce.

Informujem občanov o priebehu situácie prechodu nákladných vozidiel, nakoľko petícia, ktorú podpisovali občania sa ku mne nedostala, pretože výbor a pani poslankyňa Varlová sa rozhodli, že ju na Obecný úrad nedonesú.   Konala  som za obec a postupne budem zverejňovať informácie o priebehu riešenia. Len podotýkam, že je večná škoda, že petícia od občanov neskončila tam, kde by mala.