Obsah

Starostka informuje

Upozornenie

 

Oznam o mimoriadnej zmene cestovného poriadku

 

 

Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej situácie

 

Manuál

Zákaz hromadných podujatí

Izolácia v domácom prostredí

Usmernenie hlavného hygienika

Usmernenie

Opatrenia

Opatrenia

Zákaz

Opatrenie

Oznámenie

Obmedzenie

Oznámenie

Opatrenie

Usmernenie od 6.5.2020

 

 

Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

 

 

 

Odpovede na listy starostky obce zaslané na BBSK, ORPZ B. Bystrica a BBRSC:

Stanovisko BBSK

Stanovisko ORPZ

Stanovisko BBRSC

Informácia starostky k prejazdu nákladných vozidiel z Lomu cez obec Nemce.

Informujem občanov o priebehu situácie prechodu nákladných vozidiel, nakoľko petícia, ktorú podpisovali občania sa ku mne nedostala, pretože výbor a pani poslankyňa Varlová sa rozhodli, že ju na Obecný úrad nedonesú.   Konala  som za obec a postupne budem zverejňovať informácie o priebehu riešenia. Len podotýkam, že je večná škoda, že petícia od občanov neskončila tam, kde by mala.

BBRSC