Obsah

Starostka informuje

 

Odpovede na listy starostky obce zaslané na BBSK, ORPZ B. Bystrica a BBRSC:

stanovisko BBSK

stanovisko ORPZ

 

 

 

Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti