Obsah

Zápisnice a uznesenia

Uznesenia OZ

Uznesenia rok 2020

Uznesenie z OZ zo dňa 24.3.2020 Stiahnuté: 33x | 25.03.2020

Uznesenie z OZ zo dňa 27.2.2020 Stiahnuté: 36x | 02.03.2020

Uznesenie z OZ zo dňa 16.4.2020 Stiahnuté: 32x | 17.04.2020

Uznesenie z OZ zo dňa 21.5.2020 Stiahnuté: 24x | 22.05.2020

Uznesenie z OZ zo dňa 2.7.2020 Stiahnuté: 17x | 03.07.2020

Uznesenie z OZ zo dňa 22.7.2020 Stiahnuté: 16x | 23.07.2020

Uznesenie z OZ zo dňa 19.8.2020 Stiahnuté: 8x | 21.08.2020

Uznesenia rok 2019

Uznesenie z OZ zo dňa 21.2.2019 Stiahnuté: 253x | 25.02.2019

Uznesenie z OZ zo dňa 16.5.2019 Stiahnuté: 76x | 21.05.2019

Uznesenie z mimoriadneho OZ - 17.4.2019 Stiahnuté: 70x | 22.04.2019

Uznesenie z OZ zo dňa 22.8.2019 Stiahnuté: 63x | 23.08.2019

Uznesenie z OZ zo dňa 30.9.2019 Stiahnuté: 58x | 03.10.2019

Uznesenie z OZ zo dňa 16.10.2019 Stiahnuté: 50x | 17.10.2019

Uznesenie z OZ zo dňa 28.11.2019 Stiahnuté: 58x | 02.12.2019

Uznesenia 2018

Uznesenie z OZ zo dňa 11.1.2018 Stiahnuté: 171x | 11.01.2018

Uznesenie OZ z 5.4.2018 Stiahnuté: 227x | 05.04.2018

Uznesenie OZ zo dňa 28.6.2018 Stiahnuté: 190x | 17.08.2018

Uznesenie z OZ zo dňa 13.9.2018 Stiahnuté: 141x | 20.09.2018

Uznesenie z OZ zo dňa 25.10.2018 Stiahnuté: 130x | 05.11.2018

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ - 10.12.2018 Stiahnuté: 104x | 13.12.2018

Stránka