Obsah

Zápisnice a uznesenia

Uznesenia OZ

Uznesenia rok 2021

Uznesenie z OZ zo dňa 02.09.2021 Stiahnuté: 6x | 06.09.2021

Uznesenie z OZ zo dňa 11.5.2021 Stiahnuté: 25x | 17.05.2021

Uznesenie z OZ zo dňa 18.3.2021 Stiahnuté: 40x | 23.03.2021

Uznesenia rok 2020

Uznesenie z OZ zo dňa 10.12.2020 Stiahnuté: 50x | 14.12.2020

Uznesenie z OZ zo dňa 22.10.2020 Stiahnuté: 48x | 27.11.2020

Uznesenie z OZ zo dňa 19.8.2020 Stiahnuté: 62x | 21.08.2020

Uznesenie z OZ zo dňa 22.7.2020 Stiahnuté: 97x | 23.07.2020

Uznesenie z OZ zo dňa 2.7.2020 Stiahnuté: 98x | 03.07.2020

Uznesenie z OZ zo dňa 21.5.2020 Stiahnuté: 73x | 22.05.2020

Uznesenie z OZ zo dňa 16.4.2020 Stiahnuté: 77x | 17.04.2020

Uznesenie z OZ zo dňa 27.2.2020 Stiahnuté: 113x | 02.03.2020

Uznesenie z OZ zo dňa 24.3.2020 Stiahnuté: 86x | 25.03.2020

Uznesenia rok 2019

Uznesenie z OZ zo dňa 28.11.2019 Stiahnuté: 102x | 02.12.2019

Uznesenie z OZ zo dňa 16.10.2019 Stiahnuté: 95x | 17.10.2019

Uznesenie z OZ zo dňa 30.9.2019 Stiahnuté: 101x | 03.10.2019

Uznesenie z OZ zo dňa 22.8.2019 Stiahnuté: 109x | 23.08.2019

Uznesenie z mimoriadneho OZ - 17.4.2019 Stiahnuté: 113x | 22.04.2019

Uznesenie z OZ zo dňa 16.5.2019 Stiahnuté: 119x | 21.05.2019

Uznesenie z OZ zo dňa 21.2.2019 Stiahnuté: 371x | 25.02.2019

Uznesenia 2018

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ - 10.12.2018 Stiahnuté: 174x | 13.12.2018

Stránka