Menu
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 1. 2024

Zmluva o dielo - Valentová 2023

Zmluva o dielo - Valentová 2023

35,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková

Obec Nemce

15. 12. 2023

Zmluva o poskytnutí finačného príspevku č. 2/2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2/2024

100,00 EUR

Obec Nemce

SENIORDOM Betonika

15. 12. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1/2024

100,00 EUR

Obec Nemce

SENIORDOM Betonika

12. 12. 2023

Dodatok k zmluve o audítorskej činnosti

Dodatok k zmluve o audítorskej činnosti

1 200,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela - audítorstvo

Obec Nemce

24. 11. 2023

Nájomná zmluva č. 11/2023/KD

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 11/2023

40,00 EUR

Obec Nemce

Lenka Verešová

23. 11. 2023

Dohoda

Dohoda č. 23/26/010/17

Neuvedené

Obec Nemce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

20. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finačného príspevku

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

100,00 EUR

Obec Nemce

SENIORDOM Betonika

16. 11. 2023

Zmluva o prenájme nebytových priestoro - Filipko

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

40,00 EUR

Obec Nemce

Erik Filipko

9. 11. 2023

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Nemce

Dodatok č. 1

241 511,28 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Nemce

27. 10. 2023

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Zmluva č. 9/KD/2023 KD

40,00 EUR

Obec Nemce

Jozef Bartoš

23. 10. 2023

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP

241 511,28 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Nemce

20. 10. 2023

Zmluva o dielo - Kolačkovské trio

Zmluva o dielo- Kolačkovské trio

450,00 EUR

Kolačkovské trio

Obec Nemce

16. 10. 2023

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo - Zigo

450,00 EUR

Anton Zigo

Obec Nemce

13. 10. 2023

Zmluva

Zmluva - Power Battery 2023

500,00 EUR

POWER BATTERY, s.r.o.

Obec Nemce

13. 10. 2023

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo - Lešenie Prima 2023

500,00 EUR

Lešenie PRIMA s.r.o.

Obec Nemce

12. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z302091DCC3-91-108

13 000,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Obec Nemce

10. 10. 2023

Zmluva o dielo - Tomeček

Zmluva o dielo - Tomeček

35,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková

Obec Nemce

5. 10. 2023

Zmluva o reklame

Zmluva o reklame č. 1

300,00 EUR

Obec Nemce

ENVIGEO, a.s.

25. 9. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 24/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme

45,00 EUR

COPY PRINT GROUP a.s.

Obec Nemce

21. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe č. 2

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č.2

Neuvedené

Obec Nemce

Obchodná akadémia

21. 9. 2023

Zluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

Zluva o poskytovaní praktického vyučovania

Neuvedené

Obec Nemce

Obchodná akadémia

19. 9. 2023

Kúpna zmluva COMATIC

Kúpna zmluva COMATIC

10 656,00 EUR

COMATIC s.r.o.

Obec Nemce

19. 9. 2023

Príloha k kúpnej zmluve s Agrotechnikou

Príloha k Kúpnej zmluve Agrotechnika

Neuvedené

Agrotechnika , s.r.o.

Obec Nemce

11. 9. 2023

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2023/KD

Nájomná zmluva č. 8/2023/KD

40,00 EUR

Obec Nemce

JUDr. Kristína Geciová

11. 9. 2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Agrotechnika

164 544,00 EUR

Agrotechnika , s.r.o.

Obec Nemce

28. 8. 2023

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

7 972,00 EUR

Mesto Banská Bystrica

Obec Nemce

28. 8. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci

7 972,00 EUR

Mesto Banská Bystrica

Obec Nemce

23. 8. 2023

Zmluva o združenej dodávky elektriny neregulovaná

Zmluva o združenej dodávky elektriny neregulovaná

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Nemce

21. 8. 2023

Zmluva o dielo - Hiadlovský

Zmluva o dielo - Hiadlovský

35,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková

Obec Nemce

18. 8. 2023

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2023/KD

Zmluva č. 7/2023/KD

30,00 EUR

Obec Nemce

Miroslav Pohorelý

14. 8. 2023

Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve zo dňa 17.10.2019

Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve zo dňa 17.10.2019

430,00 EUR

Obec Nemce

CERN, s.r.o.

14. 7. 2023

Zmluva o dielo - Kánová

Zmluva o dielo - Vnenčáková

35,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková

Obec Nemce

10. 7. 2023

Hromadná licenčná zmluva

VP/23/06087/001

Neuvedené

SOZA

Obec Nemce

16. 6. 2023

Nájomná zmluva č. 5/2023/KD o nájme nebytových priestorov, uzavretá v zmysle Zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

5/2023/KD

30,00 EUR

Obec Nemce

Eva Benešová

5. 6. 2023

Zmluva č. SZN2018032

Zmluva č. SZN2018032

Neuvedené

Obec Nemce

E-cycling s.r.o.

5. 6. 2023

Zmluva č. 781/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023

Zmluva č. 781/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej do

1 600,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Nemce

31. 5. 2023

Kúpna zmluva č. 1

Kúpna zmluva č. 1

10 065,24 EUR

A-Jorvik, s.r.o.

Obec Nemce

26. 5. 2023

Nájomná zmluva nebytových priestorov č. 4/2023/KD

Nájomná zmluva č. 4/2023/KD

30,00 EUR

Obec Nemce

Michal Murgaš

25. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/77

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72

241 511,28 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Nemce

12. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby č. 2

Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku

100,00 EUR

Obec Nemce

SeniorDom MAGNÓLIA, n.o.

9. 5. 2023

Nájomná zmluva č. 3/2023

Nájomná zmluva 3/2023

10,00 EUR

Obec Nemce

Lucia Luptáková

4. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 323 1012

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Nemce

26. 4. 2023

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie prá

12,00 EUR

3WSlovakia s.r.o.

Obec Nemce

24. 4. 2023

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou

Neuvedené

Obec Nemce

Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha

24. 4. 2023

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/2

Neuvedené

Obec Nemce

Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha

5. 4. 2023

Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01.06.2003 v znení Dodatku č. l až 15

Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení spoločného obecn

Neuvedené

Obec Selce

Obec Nemce

3. 4. 2023

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte z 3.4.2023

Neuvedené

Prima banka, as.

Obec Nemce

29. 3. 2023

Nájomná zmluva č. 2/2023

Nájomná zmluva č. 2/2023

10,00 EUR

Obec Nemce

Marek Petrik

16. 3. 2023

Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie

Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva

Neuvedené

HUMANA People to people, o.z.

Obec Nemce

14. 3. 2023

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo - Horňák

35,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková

Obec Nemce

3. 3. 2023

Nájomná zmluva nebytových priestorov

Nájomná zmluva č. 2/2023/KD

40,00 EUR

Obec Nemce

Denisa Surovec Romančíková

27. 2. 2023

Zmluva č. 1/2023/Ek o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023 uzavretej podľa VZN Obce Nemce č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Zmluva č. 1/2023/Ek

1 300,00 EUR

Obec Nemce

Klub seniorov Nemce

27. 2. 2023

Zmluva č. 3/2023/Ek o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Nemce na rok 2023

Zmluva č. 3/2023/Ek

60,00 EUR

Obec Nemce

K - Centrum, s.r.o.

27. 2. 2023

Zmluva č. 5/2023/Ek o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023 uzavretej podľa VZN Obce Nemce č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nemce

Zmluva č. 5/2023/Ek

800,00 EUR

Obec Nemce

DHZ Nemce

27. 2. 2023

Zmluva č. 2/2023/Ek o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Nemce na rok 2023

Zmluva č. 2/2023/Ek

360,00 EUR

Obec Nemce

Slovenské misijné hnutie

27. 2. 2023

Zmluva č. 4/2023/Ek o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023 uzavretej podľa VZN Obce Nemce č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nemce

Zmluva č. 4/2023/Ek

800,00 EUR

Obec Nemce

Spolok ochrancov prírody STONOŽKA Nemce

22. 2. 2023

Darovacia zmluva

1/2022/SODB

304,80 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Nemce

7. 2. 2023

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo - Bobot

220,00 EUR

Dušan Bobot

Obec Nemce

30. 1. 2023

Aktualizovaná príloha k Zmluve č 117020996

117020996

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Nemce

20. 1. 2023

Dodatok k Zmluve o vývoze odpadu

Zmluva o vývoze odpadu

ceny uvedené v zmluvy

Marius Pedersen a.s.

Obec Nemce

5. 1. 2023

Nájomná zmluva nebytových priestorov

1/2023/KD

40,00 EUR

Obec Nemce

Mária Handlovská

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Samospráva

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontaktujte nás

Úradné hodiny obecného úradu:

Po:

  7.00 -12.00       12.30-15.00

Ut: Nestránkový deň
St:   7.00 -12.00                12.30-17.00
Št:   7.00 -12.00                 12.30-15.00
Pi:   7.00-12.00

Kamerový systém

V obci Nemce sa nachádza kamerový systém.

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:67
TÝŽDEŇ:248
CELKOM:495156