Obsah

DHZ Nemce na súťaži v Selciach

Súťaž dobrovoľných hasičských zborov v okrese Banská Bystrica sa konala dňa 3.6.2007 na futbalovom ihrisku v Selciach.

Hasičské družstvá súťažili podľa „ súťažného poriadku previerky pripravenosti DHZ " v požiarnom útoku s vodou a štafetovom behu 8 x 50 m. Zo 41 obcí a mesta Banskej Bystrici sa okresného kola zúčastnilo celkom 16 dobrovoľných hasičských zborov.

Z našej obce sa súťaže zúčastnilo jedno požiarne družstvo v zložení: Pavlovič Ján ml, Madoš Ján, Surovec Robert, Caban Peter, Rakonczay Lukáš, Surovec Jaroslav, Lichý Branislav, Mesík Lukáš, Nemec Václav a Muránsky Ján.

Výsledky okresného kola:

Kategória Muži: Štafeta Výsledný čas (sek.)
1. Šalková 23,07 90 113,07
2. Lučatín 24,04 90 114,04
3. Čerín 28,48 84 116,48
- - - - -      
13. Nemce 47,23 100 147,23