Obsah

Sieň kultúrnych tradícií

Sieň kultúrnych tradícií a ľudových remesiel

Sieň kultúrnych tradíciíSieň bola zriadená s finančným prispením z Grantového programu na podporu rozvoja obcí Miktoregiónu obcí Pod Panským dielom v roku 2003. Nachádza sa v priestoroch pri obecnom úrade. V roku 2007 bol vybudovaný v rámci prístavby kultúrneho domu samostatný vstup. V expozícií sa nachádzajú rôzne predmety a časti zaradení prevažne zo starých domov v obci, ktoré boli získané darovaním alebo odkúpením od vlastníkov.

Okrem toho sa tu nachádzajú ukážky ľudovej tvorivosti občanov obce, hlavne výšivky, paličkovaná čipka, tkané handričkové koberce, tkané uteráky, predmety z dreva, kovu, krosná, fotodokumentácia ľudovej tvorivosti a remeselnej zručnosti občanov, náradie hlavne poľnohospodárskeho charakteru a pod.

Do zbierky patria aj časti odevov z konca 19. a začiatku 20. storočia ako košele, rukávce, sukne, lajblíky.

Vystavené predmety si je možné prezrieť počas úradných hodín obecného úradu, alebo v dohodnutom termíne na základe požiadavky.

KONTAKT:

Telefón: 048/414 60 41 v úradné hodiny
Mobil: 0907/851657, 0905/643357