Obsah

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia

  • Predseda: Branislav Lichý
  • Členovia : Miroslav Adam, Marián Tóth

Komisia pre kultúru a šport

  • Predseda: Alena Samuelčíková.
  • Členovia : Mgr. Danka Bugáňová, Eva Tóthová

Komisia finančná

  • Predseda: Ing Ján Slovák
  • Členovia : Andrea Verešová, Jarmila Hudecová, Bc. Kristína Géciová

Komisia stavebná a eurofondy

  • Predseda: Mgr. Peter Caban
  • Členovia : RNDr. Anton Hrnčár, Ing. Rudolf Chalupek

Komisia sociálna

  • Predseda: Mgr. Danka Bugáňová
  • Členovia : Andrea Verešová, Alena Samuelčíková, Emília Ďurčenková