Obsah

Tlačivá

Vznik a zánik psa sa podáva daňovým priznaním. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade Nemce.

Stavebné

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 14x | 17.09.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 11x | 17.09.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 11x | 17.09.2018

Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 11x | 17.09.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 13x | 17.09.2018

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 12x | 17.09.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 11x | 17.09.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 13x | 17.09.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 14x | 17.09.2018

Ostatné

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 29x | 14.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 23x | 14.05.2018

Žiadosť o poskytnutie dotácie a zúčtovanie dotácie Stiahnuté: 24x | 14.05.2018

Vyhlásenie o majetku FO Stiahnuté: 22x | 14.05.2018

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu. Stiahnuté: 29x | 14.05.2018

Stránka

  • 1