Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zverejňovanie dokumentov v zmysle zákona 546/2010

Od 1. januára 2012 sú dokumenty dostupné na novej adrese.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.09.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302041P758-431-16

301 000,00 EUR Tristojeden tisíc eur

Obec Nemce

MPaRV SR

19.11.2018

Kolektívna zmluva

30/2018

nula

ZO SLOVES

Obec Nemce

21.10.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

14/2019

50,00 EUR Päťdesiat eur

SK Catering, s.r.o.

Obec Nemce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1