Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.09.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo - Molnárová

30,00 EUR

Obec Nemce

MUDr. Eva Vnenčáková

23.08.2021

Zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a Zákona o odpadoch č. 79/2015

4/OB/2021

bezodplatne

Obec Nemce

POWER BATTERY, s.r.o.

20.08.2021

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1015/2013

275,00 EUR

Obec Nemce

MADE spol. s r.o.

20.08.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

Nájomná zmluva č. 5/2021/KD

26,00 EUR

Mária Janovcová

Obec Nemce

02.08.2021

Nájomná zmluva - dom smútku

4/2021/DS

10,00 EUR

Jarmila Moncoľová

Obec Nemce

15.07.2021

Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01.06.2003 v znení Dodatku č. 1 až 14

Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného obecn

cena dohodou

Spoločný obecný úrad

Obec Nemce

07.07.2021

Zmluva o dielo

ZoD-10-soc

30,00 EUR

Obec Nemce

MUDr. Eva Vnenčáková

07.07.2021

Zmluva o dielo

ZoD-9-soc

30,00 EUR

Obec Nemce

MUDr. Eva Vnenčáková

06.07.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

Nájomná zmluva č. 3/2021/DS

10,00 EUR

Iveta Bugáňová

Obec Nemce

01.07.2021

Nájomná zmluva nebytových priestorov

Nájomná zmluva č. 2/2021/DS

10,00 EUR

Alžbeta Svitáčová

Obec Nemce

30.06.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021

709/2021/ODDDO

1 700,00 EUR

Obec Nemce

Banskobystrický samosprávny kraj

30.06.2021

Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu

Zmluva pre umiestnenie Z-boxu

1,00 EUR

Zásielkovňa s. r. o.

Obec Nemce

30.06.2021

Zmluva o vykonaní služieb a servisu pre IKT a správy počítačovej siete

Zmluva o poskytovaní služieb a servisu pre IKT a s

30,00 EUR 30 €/hod.

IT SERVIS, s.r.o.

Obec Nemce

30.06.2021

Zmluva o vykonaní deratizácie, dezinfekcie

Zmluva o vykonaní deratizácie a dezinfekcie

100,00 EUR

LAPER DDD

Obec Nemce

11.06.2021

Nájomná zmluva nebytových priestorov

Nájomná zmluva - KD

26,00 EUR

Denisa Romančíková

Obec Nemce

10.06.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva č. 4/2021

10,00 EUR

Andrej Jágerský

Obec Nemce

10.06.2021

Nájomná zmluva nebytových priestorov

Nájomná zmluva č. 1/2021/DS

10,00 EUR

Ľuboslava Sršňová

Obec Nemce

31.05.2021

Dodatok č. l

Dodatok č. l k Zmluve o spolupráci pri odchyte túl

72,00 EUR

Regionálne centrum Slobody zvierat

Obec Nemce

31.05.2021

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých zvierat

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

cena dohodou

Regionálne centrum Slobody zvierat

Obec Nemce

27.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nemce na rok 2021

1/2021/Ek

120,00 EUR

K - Centrum, s.r.o.

Obec Nemce

24.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nemce na rok 2021

2/2021/Ek

60,00 EUR

Súkromné centrum voľného času

Obec Nemce

20.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nemce na rok 2021

3/2021/Ek

240,00 EUR

Slovenské misijné hnutie

Obec Nemce

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce Nemce

5/2021/Ek

800,00 EUR

Spolok ochrancov prírody STONOŽKA Nemce

Obec Nemce

17.05.2021

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

Zmluva o odbornej praxi

bez odmeny

Obec Nemce

Obchodná akadémia

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3210636

3 000,00 EUR

Obec Nemce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: