Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zverejňovanie dokumentov v zmysle zákona 546/2010

Od 1. januára 2012 sú dokumenty dostupné na novej adrese.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.09.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-23-09-2020-SK

195,00 EUR

Obec Nemce

Galileo Corporation, s.r.o.

25.09.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-790164234125

bez odmeny

Obec Nemce

Slovak telekom, a.s.

24.09.2020

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

17/2020

bez odmeny

Obec Nemce

Obchodná akadémia

22.09.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

24ZSS45661320004

20,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Nemce

16.09.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nemce

č. 10/2020/Ek

600,00 EUR

Spolok ochrancov prírody STONOŽKA Nemce

Obec Nemce

10.09.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-787958457244

35,00 EUR

Obec Nemce

Slovak telekom, a.s.

10.09.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-787951744109

32,00 EUR

Obec Nemce

Slovak telekom, a.s.

07.09.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 958/2020/ODDRF

1 000,00 EUR

Obec Nemce

BBSK

07.09.2020

Zmluva o dielo

2020/DA/01/008

16 797,53 EUR

STRABAG s.r.o.

Obec Nemce

02.09.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

18/2020

35,00 EUR

Obec Nemce

MKhlas, s.r.o.

31.08.2020

Dodatok č.1 k zmluve č. PHZ-OPK1-2019-002758

Dodatok č.1 k zmluve č. PHZ-OPK1-2019-002758

11 264,06 EUR

Obec Nemce

Ministerstvo vnútra SR

24.08.2020

Zmluva o prenájme neabytových priestorov

16/2020

10,00 EUR

Anna Nagyová

Obec Nemce

21.08.2020

Zmluva o vykonávaní PZS

Č. 01/09/2020/PZS

20,00 EUR

Pyroboss s.r.o.

Obec Nemce

12.08.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

15/2020

23,00 EUR

Erik Tóth

Obec Nemce

05.08.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-002758

Dodatok č. l

80 405,86 EUR

Obec Nemce

Ministerstvo vnútra SR

16.07.2020

Zmluva o dielo č. 2020/DA/01/006

2020/DA/01/006

206 330,94 EUR Dvestošesť tisíctristotridsať eur a deväťdesiatštyri centov

STRABAG s.r.o.

Obec Nemce

15.07.2020

Zmluva o dielo

14/2020

30,00 EUR

Obec Nemce

MUDr. Eva Vnenčáková

29.06.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

13/2020

10,00 EUR Desať eur

Alexander Neméth

Obec Nemce

29.06.2020

Zmluva o prenájme neabytových priestorov

12/2020

360,00 EUR

OZ Konsky Box Academy

Obec Nemce

05.06.2020

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

14 250,00 EUR

Obec Nemce

Prima banka, as.

03.06.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

80 405,86 EUR

ENVIGEO, a.s.

Obec Nemce

14.05.2020

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo : 07K441097

Dodatok č. 2

30,00 EUR Tridsať eur

Obec Nemce

DOXX spol. s r.o.

14.05.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

11/2020

10,00 EUR Desať eur

Ján Holbík

Obec Nemce

14.05.2020

Zmluva o výpožíčke

KRHZ-BB-VO-290-004/2020

203,10 EUR Dvestotri eur desať centov

Obec Nemce

Ministerstvo vnútra SR

12.05.2020

Dodak k zmluve o poskytovaní vwerejných služieb

Dodatok k zmluve

16,20 EUR Šestnásť eur, dvadsať centov

Obec Nemce

Slovak telekom, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: