Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zverejňovanie dokumentov v zmysle zákona 546/2010

Od 1. januára 2012 sú dokumenty dostupné na novej adrese.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.06.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

13/2020

10,00 EUR Desať eur

Alexander Neméth

Obec Nemce

29.06.2020

Zmluva o prenájme neabytových priestorov

12/2020

360,00 EUR

OZ Konsky Box Academy

Obec Nemce

05.06.2020

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

14 250,00 EUR

Obec Nemce

Prima banka, as.

03.06.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo /Garáž /

80 405,86 EUR

ENVIGEO, a.s.

Obec Nemce

14.05.2020

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo : 07K441097

Dodatok č. 2

30,00 EUR Tridsať eur

Obec Nemce

DOXX spol. s r.o.

14.05.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

11/2020

10,00 EUR Desať eur

Ján Holbík

Obec Nemce

14.05.2020

Zmluva o výpožíčke

KRHZ-BB-VO-290-004/2020

203,10 EUR Dvestotri eur desať centov

Obec Nemce

Ministerstvo vnútra SR

12.05.2020

Dodak k zmluve o poskytovaní vwerejných služieb

Dodatok k zmluve internet

16,20 EUR Šestnásť eur, dvadsať centov

Obec Nemce

Slovak telekom, a.s.

04.05.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

10/2020

10,00 EUR Desať eur

Alena Roštárová

Obec Nemce

01.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

320 0925

3,00 EUR Tritisíc aur

Obec Nemce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

10.03.2020

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

nula

Materská škola

Obec Nemce

24.02.2020

Dodatok k Zmluve o vývoze odpadu uzatvorenej dňa 14.5.2007

Dodatok na rok 2020

cena podľa cenovej ponuky

Obec Nemce

Marius Pedersen a.s.

19.02.2020

Zmluva o dielo

2020021001

990,00 EUR

PROFILAXIS found OZ

Obec Nemce

12.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020 uzavretej podľa VZN Obce Nemce č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nemce.

9/2020/Ek

600,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Nemce

12.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020 uzavretej podľa VZN Obce Nemce č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nemce.

8/2020/Ek

600,00 EUR

Spolok ochrancov prírody STONOŽKA Nemce

Obec Nemce

12.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020 uzavretej podľa VZN Obce Nemce č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nemce.

6/2020/Ek

800,00 EUR

Klub seniorov Nemce

Obec Nemce

12.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020 uzavretej podľa VZN Obce Nemce č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nemce.

7/2020/Ek

500,00 EUR

Občianske združenie – S medvedíkom spoznávame svet Materská škola

Obec Nemce

05.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Nemce na rok 2020

5/2020/Ek

240,00 EUR Dvestoštyridsať eur

Súkromné centrum voľného času

Obec Nemce

31.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

č. PHZ-OPK1-2019-002758

11 264,06 EUR jedenásťtisícdvestošesťdesiatštyri eur, šesť centov

Obec Nemce

Ministerstvo vnútra SR

28.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Nemce na rok 2020

4/2020/Ek

60,00 EUR Šesťdesiat eur

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo

Obec Nemce

21.01.2020

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k zml č. SZN2018032

nula

E-cycling s.r.o.

Obec Nemce

21.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Nemce na rok 2020

1/2020/Ek

1 740,00 EUR Jedentisícsedemstoštyridsať

Základná škola Trieda SNP 20

Obec Nemce

20.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Nemce na rok 2020

2/2020/Ek

300,00 EUR Tristoeur

Slovenské misijné hnutie

Obec Nemce

20.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Nemce na rok 2020

3/2020/Ek

60,00 EUR Šesťdesiat eur

K - Centrum, s.r.o.

Obec Nemce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: