Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zverejňovanie dokumentov v zmysle zákona 546/2010

Od 1. januára 2012 sú dokumenty dostupné na novej adrese.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.12.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30,00 EUR

Obec Nemce

MUDr. Eva Vnenčáková

18.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

bez odmeny

Obec Nemce

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

02.12.2020

Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investíciami a pozemkov

Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov

bezodplatne

Obec Nemce

MGŠ Reality s.r.o.

20.11.2020

Zmluva o dodávke vody z VV

120024173

určená rozhodnutím ÚPRSO

Obec Nemce

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

12.11.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo- zimná údržba

cena dohodou

MGŠ s.r.o.

Obec Nemce

02.11.2020

Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o dielo

40,00 EUR

BM Protect, s.r.o.

Obec Nemce

27.10.2020

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

Dohoda č. 20/26/54X/19

16 194,00 EUR

Obec Nemce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

26.10.2020

Zmluva o umiestnení orientačnej smerovej tabuľky

19/2020

30,00 EUR

Tomaš Cziczey

Obec Nemce

30.09.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-23-09-2020-SK

195,00 EUR

Obec Nemce

Galileo Corporation, s.r.o.

25.09.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-790164234125

bez odmeny

Obec Nemce

Slovak telekom, a.s.

24.09.2020

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

17/2020

bez odmeny

Obec Nemce

Obchodná akadémia

22.09.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

24ZSS45661320004

20,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Nemce

16.09.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nemce

č. 10/2020/Ek

600,00 EUR

Spolok ochrancov prírody STONOŽKA Nemce

Obec Nemce

10.09.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-787958457244

35,00 EUR

Obec Nemce

Slovak telekom, a.s.

10.09.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-787951744109

32,00 EUR

Obec Nemce

Slovak telekom, a.s.

07.09.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 958/2020/ODDRF

1 000,00 EUR

Obec Nemce

BBSK

07.09.2020

Zmluva o dielo

2020/DA/01/008

16 797,53 EUR

STRABAG s.r.o.

Obec Nemce

02.09.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

18/2020

35,00 EUR

Obec Nemce

MKhlas, s.r.o.

31.08.2020

Dodatok č.1 k zmluve č. PHZ-OPK1-2019-002758

Dodatok č.1 k zmluve č. PHZ-OPK1-2019-002758

11 264,06 EUR

Obec Nemce

Ministerstvo vnútra SR

24.08.2020

Zmluva o prenájme neabytových priestorov

16/2020

10,00 EUR

Anna Nagyová

Obec Nemce

21.08.2020

Zmluva o vykonávaní PZS

Č. 01/09/2020/PZS

20,00 EUR

Pyroboss s.r.o.

Obec Nemce

12.08.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

15/2020

23,00 EUR

Erik Tóth

Obec Nemce

05.08.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-002758

Dodatok č. l

80 405,86 EUR

Obec Nemce

Ministerstvo vnútra SR

16.07.2020

Zmluva o dielo č. 2020/DA/01/006

2020/DA/01/006

206 330,94 EUR Dvestošesť tisíctristotridsať eur a deväťdesiatštyri centov

STRABAG s.r.o.

Obec Nemce

15.07.2020

Zmluva o dielo

14/2020

30,00 EUR

Obec Nemce

MUDr. Eva Vnenčáková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: