Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Rok 2014

Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 Stiahnuté: 110x | 01.01.2014

Rok 2013

Správa audítora za rok 2013 Stiahnuté: 94x | 02.06.2014

Záverečný účet za rok 2013 Stiahnuté: 107x | 16.04.2014

Hodnotiaca správa za rok 2013 Stiahnuté: 98x | 06.03.2014

Zmena rozpočtu - RO č. 3/2013 Stiahnuté: 91x | 16.12.2013

Rozpočet obce na roky 2013-2015 - výdaje Stiahnuté: 87x | 01.01.2013

Rozpočet obce na roky 2013-2015 - príjmy Stiahnuté: 96x | 01.01.2013

Rok 2012

Rozpočet obce na roky 2012 - 2014 - príjmy Stiahnuté: 104x | 01.01.2012

Rozpočet obce na roky 2012 - 2014 - príjmy Stiahnuté: 106x | 01.01.2012

Rok 2011

Rozpočet obce na roky 2011-2013 - výdaje Stiahnuté: 99x | 01.01.2011

Rozpočet obce na roky 2011-2013 - príjmy Stiahnuté: 97x | 01.01.2011

Rok 2010

Rozpočet obce na roky 2010-2012 - výdaje Stiahnuté: 96x | 01.01.2010

Rozpočet obce na roky 2010-2012 - príjmy Stiahnuté: 93x | 01.01.2010

Programový rozpočet obce na rok 2010 Stiahnuté: 127x | 05.03.2010

Rok 2009

Výdaje - rozpočet obce na rok 2009 Stiahnuté: 97x | 01.01.2009

Príjmy - rozpočet obce na rok 2009 Stiahnuté: 118x | 01.01.2009

Stránka