Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Rok 2015

Zmena rozpočtu - RO č. 2/2015 Stiahnuté: 55x | 14.08.2015

Rok 2014

Záverečný účet Obce Nemce za rok 2014 Stiahnuté: 52x | 13.04.2015

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nemce Stiahnuté: 77x | 16.12.2013

Finančný rozpočet obce Nemce na rok 2014 Stiahnuté: 72x | 07.03.2014

Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 Stiahnuté: 67x | 01.01.2014

Rok 2013

Správa audítora za rok 2013 Stiahnuté: 51x | 02.06.2014

Záverečný účet za rok 2013 Stiahnuté: 65x | 16.04.2014

Hodnotiaca správa za rok 2013 Stiahnuté: 53x | 06.03.2014

Zmena rozpočtu - RO č. 3/2013 Stiahnuté: 49x | 16.12.2013

Rozpočet obce na roky 2013-2015 - výdaje Stiahnuté: 45x | 01.01.2013

Rozpočet obce na roky 2013-2015 - príjmy Stiahnuté: 54x | 01.01.2013

Rok 2012

Rozpočet obce na roky 2012 - 2014 - príjmy Stiahnuté: 59x | 01.01.2012

Rozpočet obce na roky 2012 - 2014 - príjmy Stiahnuté: 63x | 01.01.2012

Rok 2011

Rozpočet obce na roky 2011-2013 - výdaje Stiahnuté: 57x | 01.01.2011

Rozpočet obce na roky 2011-2013 - príjmy Stiahnuté: 54x | 01.01.2011

Rok 2010

Rozpočet obce na roky 2010-2012 - výdaje Stiahnuté: 51x | 01.01.2010

Rozpočet obce na roky 2010-2012 - príjmy Stiahnuté: 50x | 01.01.2010

Programový rozpočet obce na rok 2010 Stiahnuté: 82x | 05.03.2010

Rok 2009

Výdaje - rozpočet obce na rok 2009 Stiahnuté: 52x | 01.01.2009

Príjmy - rozpočet obce na rok 2009 Stiahnuté: 74x | 01.01.2009

Stránka