Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Rok 2015

Záverečný účet Obce Nemce za rok 2015 Stiahnuté: 74x | 01.01.2015

Správa o čerpaní výdavkov a plnení príjmov za rok 2015 Stiahnuté: 120x | 01.01.2015

Rozpočet obce na rok 2016 - výdaje Stiahnuté: 69x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu - RO č. 3/2015 Stiahnuté: 87x | 01.01.2015

Rozpočet obce na roky 2015-2017 - výdaje Stiahnuté: 97x | 01.01.2015

Rozpočet obce na roky 2015-2017 - príjmy Stiahnuté: 86x | 01.01.2015

Rozpočet obce na rok 2016 - príjmy Stiahnuté: 83x | 01.01.2016

Správa o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2015 Stiahnuté: 91x | 01.01.2015

Rekapitulácia rozpočtu obce na rok 2016 Stiahnuté: 72x | 01.01.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 Stiahnuté: 102x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu -RO č. 1/2015 Stiahnuté: 94x | 31.07.2015

Zmena rozpočtu - RO č. 2/2015 Stiahnuté: 81x | 14.08.2015

Rok 2014

Záverečný účet Obce Nemce za rok 2014 Stiahnuté: 76x | 13.04.2015

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nemce Stiahnuté: 106x | 16.12.2013

Finančný rozpočet obce Nemce na rok 2014 Stiahnuté: 98x | 07.03.2014

Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 Stiahnuté: 93x | 01.01.2014

Rok 2013

Správa audítora za rok 2013 Stiahnuté: 78x | 02.06.2014

Záverečný účet za rok 2013 Stiahnuté: 93x | 16.04.2014

Hodnotiaca správa za rok 2013 Stiahnuté: 82x | 06.03.2014

Zmena rozpočtu - RO č. 3/2013 Stiahnuté: 76x | 16.12.2013

Stránka