Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Rok 2016

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 Stiahnuté: 98x | 01.01.2016

Konsolidovaná výročná správa Obce Nemce za rok 2015 Stiahnuté: 98x | 01.01.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2016 Stiahnuté: 103x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu-rozpočtové opatrenie č. 2/2016 Stiahnuté: 106x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 Stiahnuté: 114x | 01.01.2016

Rok 2015

Záverečný účet Obce Nemce za rok 2015 Stiahnuté: 89x | 01.01.2015

Správa o čerpaní výdavkov a plnení príjmov za rok 2015 Stiahnuté: 141x | 01.01.2015

Rozpočet obce na rok 2016 - výdaje Stiahnuté: 83x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu - RO č. 3/2015 Stiahnuté: 102x | 01.01.2015

Rozpočet obce na roky 2015-2017 - výdaje Stiahnuté: 110x | 01.01.2015

Rozpočet obce na roky 2015-2017 - príjmy Stiahnuté: 103x | 01.01.2015

Rozpočet obce na rok 2016 - príjmy Stiahnuté: 97x | 01.01.2016

Správa o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2015 Stiahnuté: 105x | 01.01.2015

Rekapitulácia rozpočtu obce na rok 2016 Stiahnuté: 87x | 01.01.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 Stiahnuté: 116x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu -RO č. 1/2015 Stiahnuté: 115x | 31.07.2015

Zmena rozpočtu - RO č. 2/2015 Stiahnuté: 99x | 14.08.2015

Rok 2014

Záverečný účet Obce Nemce za rok 2014 Stiahnuté: 95x | 13.04.2015

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nemce Stiahnuté: 120x | 16.12.2013

Finančný rozpočet obce Nemce na rok 2014 Stiahnuté: 111x | 07.03.2014

Stránka