Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Rok 2017

Záverečný účet Obce Nemce za rok 2017 Stiahnuté: 82x | 14.09.2018

Poznámky účtovnej závierky k 31.12.2017 Stiahnuté: 142x | 14.09.2018

Správa o čerpaní výdavkov a plnenie príjmov Obce Nemce za rok 2017 Stiahnuté: 141x | 14.09.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Nemce za rok 2017 Stiahnuté: 96x | 14.09.2018

Rok 2016

Finančný výkaz o plnení rozpočtu MŠ Nemce rok 2016 Stiahnuté: 76x | 21.02.2017

Finančný výkaz o plnení rozpočtu obec Nemce rok 2016 Stiahnuté: 80x | 20.02.2017

Výkaz ziskov a strát MŠ Nemce rok 2016 Stiahnuté: 77x | 01.01.2016

Výkaz ziskov a strát obec Nemce rok 2016 Stiahnuté: 80x | 14.02.2017

Súvaha MŠ Nemce rok 2016 Stiahnuté: 79x | 24.02.2017

Súvaha Obec Nemce rok 2016 Stiahnuté: 78x | 14.02.2017

Záverečný účet Obce Nemce za rok 2016 Stiahnuté: 114x | 01.01.2016

Uznesenie - Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 79x | 01.01.2016

Správa o čerpaní rozpočtu rok 2016 Stiahnuté: 107x | 01.01.2016

Stanovisko k Záverečnému účtu obce Nemce rok 2016 Stiahnuté: 96x | 15.03.2017

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 Stiahnuté: 84x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 Stiahnuté: 83x | 01.01.2016

Konsolidovaná výročná správa Obce Nemce za rok 2015 Stiahnuté: 83x | 01.01.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2016 Stiahnuté: 89x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu-rozpočtové opatrenie č. 2/2016 Stiahnuté: 92x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 Stiahnuté: 100x | 01.01.2016

Stránka