Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Rok 2016

Finančný výkaz o plnení rozpočtu MŠ Nemce rok 2016 Stiahnuté: 71x | 21.02.2017

Finančný výkaz o plnení rozpočtu obec Nemce rok 2016 Stiahnuté: 75x | 20.02.2017

Výkaz ziskov a strát MŠ Nemce rok 2016 Stiahnuté: 71x | 01.01.2016

Výkaz ziskov a strát obec Nemce rok 2016 Stiahnuté: 74x | 14.02.2017

Súvaha MŠ Nemce rok 2016 Stiahnuté: 75x | 24.02.2017

Súvaha Obec Nemce rok 2016 Stiahnuté: 70x | 14.02.2017

Záverečný účet Obce Nemce za rok 2016 Stiahnuté: 108x | 01.01.2016

Uznesenie - Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 73x | 01.01.2016

Správa o čerpaní rozpočtu rok 2016 Stiahnuté: 98x | 01.01.2016

Stanovisko k Záverečnému účtu obce Nemce rok 2016 Stiahnuté: 90x | 15.03.2017

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 Stiahnuté: 79x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 Stiahnuté: 77x | 01.01.2016

Konsolidovaná výročná správa Obce Nemce za rok 2015 Stiahnuté: 75x | 01.01.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2016 Stiahnuté: 83x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu-rozpočtové opatrenie č. 2/2016 Stiahnuté: 87x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 Stiahnuté: 94x | 01.01.2016

Rok 2015

Záverečný účet Obce Nemce za rok 2015 Stiahnuté: 70x | 01.01.2015

Správa o čerpaní výdavkov a plnení príjmov za rok 2015 Stiahnuté: 112x | 01.01.2015

Rozpočet obce na rok 2016 - výdaje Stiahnuté: 63x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu - RO č. 3/2015 Stiahnuté: 82x | 01.01.2015

Stránka