Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Rok 2016

Uznesenie - Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 50x | 01.01.2016

Správa o čerpaní rozpočtu rok 2016 Stiahnuté: 74x | 01.01.2016

Stanovisko k Záverečnému účtu obce Nemce rok 2016 Stiahnuté: 64x | 15.03.2017

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 Stiahnuté: 58x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 Stiahnuté: 57x | 01.01.2016

Konsolidovaná výročná správa Obce Nemce za rok 2015 Stiahnuté: 53x | 01.01.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2016 Stiahnuté: 59x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu-rozpočtové opatrenie č. 2/2016 Stiahnuté: 67x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 Stiahnuté: 64x | 01.01.2016

Rok 2015

Záverečný účet Obce Nemce za rok 2015 Stiahnuté: 50x | 01.01.2015

Správa o čerpaní výdavkov a plnení príjmov za rok 2015 Stiahnuté: 84x | 01.01.2015

Rozpočet obce na rok 2016 - výdaje Stiahnuté: 43x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu - RO č. 3/2015 Stiahnuté: 61x | 01.01.2015

Rozpočet obce na roky 2015-2017 - výdaje Stiahnuté: 69x | 01.01.2015

Rozpočet obce na roky 2015-2017 - príjmy Stiahnuté: 57x | 01.01.2015

Rozpočet obce na rok 2016 - príjmy Stiahnuté: 54x | 01.01.2016

Správa o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2015 Stiahnuté: 63x | 01.01.2015

Rekapitulácia rozpočtu obce na rok 2016 Stiahnuté: 48x | 01.01.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 Stiahnuté: 75x | 01.01.2016

Zmena rozpočtu -RO č. 1/2015 Stiahnuté: 60x | 31.07.2015

Stránka