Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Rok 2019

Zmena rozpočtu Obce Nemce - RO č. 2/2019 Stiahnuté: 37x | 26.08.2019

Zmena rozpočtu Obce Nemce - RO č. 3/2019 Stiahnuté: 19x | 26.08.2019

Rozpočet obce Nemce 2020 - 2022 - výdaje Stiahnuté: 13x | 02.12.2019

Rozpočet obce nemce 2020 - 2022 - príjmy Stiahnuté: 8x | 02.12.2019

Rekapitulácia rozpočtov obce Nemce 2020-2022 Stiahnuté: 7x | 02.12.2019

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 Stiahnuté: 8x | 29.11.2019

Rok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 Stiahnuté: 161x | 01.01.2018

Správa o čerpaní výdavkov a plnenie príjmov za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 161x | 13.08.2018

Zmena rozpočtu Obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Stiahnuté: 181x | 14.09.2018

Zmena rozpočtu Obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 Stiahnuté: 110x | 05.04.2018

Správa o čerpaní rozpočtu - rok 2018 Stiahnuté: 46x | 27.02.2019

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 34x | 07.05.2019

Konsolidovaná výročná správa Obce Nemce za rok 2018 Stiahnuté: 27x | 17.06.2019

Poznámky ku KVS Obce Nemce za rok 2018 textová časť Stiahnuté: 27x | 17.06.2019

Poznámky ku KVS Obce Nemce za rok 2018 tabuľky Stiahnuté: 26x | 17.06.2019

Rok 2017

Finančný rozpočet Obce Nemce na rok 2018 a návrhy na roky 2019 a 2020 - výdaje Stiahnuté: 113x | 01.01.2018

Zmena rozpočtu Obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 Stiahnuté: 124x | 01.01.2017

Finančný rozpočet Obce Nemce na rok 2018 a návrhy na roky 2019,2020- príjmy Stiahnuté: 142x | 01.01.2018

Zmena rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Stiahnuté: 204x | 01.01.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemce na rok 2017 Stiahnuté: 137x | 01.01.2017

Stránka