Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Finančné smernice a zásady

Smernica č. 5/2015 Tvorba, použitie a účtovanie opravných položiek Stiahnuté: 477x | 01.01.2015

Smernica č. 4/2015 Obeh účtovných dokladov v obci Nemce Stiahnuté: 332x | 01.01.2015

Smernica č. 1/2015 Tvorba, použitie a účtovanie rezerv Stiahnuté: 363x | 01.01.2015

Smernica č. 3/2015 Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob Stiahnuté: 1032x | 01.01.2015

Smernica č. 2/2015 Spôsob vedenia účtovníctva Stiahnuté: 441x | 01.01.2015

Smernica č. 3/2016 o výkone finančnej kontroly Stiahnuté: 283x | 17.05.2018

Smernica č. 5/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách Stiahnuté: 1030x | 01.01.2016

Smernica č. 4/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách Stiahnuté: 598x | 01.01.2016

Prílohy k Smernici č. 3/2016 o výkone finančnej kontroly Stiahnuté: 304x | 01.01.2016

Smernica č.1/2016 o zásadách vedenia obecnej pokladnice Stiahnuté: 346x | 01.01.2016

Smernica č. 2/2009 Evidencia a spôsob účtovania DHM a DNM Stiahnuté: 260x | 01.01.2009

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 197x | 01.07.2012

Rok 2021

Rok 2021

Rozpočet obce Nemce na rok 2021 a na roky 2022 a 2023 - príjmy Stiahnuté: 28x | 11.12.2020

Rozpočet obce Nemce na rok 2021 a na roky 2022 a 2023 - výdaje Stiahnuté: 31x | 11.12.2020

Rekapitulácia rozpočtu obce Nemce na rok 2021a na roky 2022-2023 Stiahnuté: 23x | 11.12.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2021 Stiahnuté: 11x | 22.03.2021

Zmena rozpočtu obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 Stiahnuté: 8x | 22.03.2021

Rok 2020

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 Stiahnuté: 46x | 07.08.2020

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Stiahnuté: 58x | 25.08.2020

Správa o čerpaní rozpočtu a plnení príjmov za 1. polrok 2020 Stiahnuté: 64x | 25.08.2020

Stránka