Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Finančné smernice a zásady

Smernica č. 5/2015 Tvorba, použitie a účtovanie opravných položiek Stiahnuté: 381x | 01.01.2015

Smernica č. 4/2015 Obeh účtovných dokladov v obci Nemce Stiahnuté: 254x | 01.01.2015

Smernica č. 1/2015 Tvorba, použitie a účtovanie rezerv Stiahnuté: 267x | 01.01.2015

Smernica č. 3/2015 Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob Stiahnuté: 456x | 01.01.2015

Smernica č. 2/2015 Spôsob vedenia účtovníctva Stiahnuté: 338x | 01.01.2015

Smernica č. 3/2016 o výkone finančnej kontroly Stiahnuté: 219x | 17.05.2018

Smernica č. 5/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách Stiahnuté: 759x | 01.01.2016

Smernica č. 4/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách Stiahnuté: 426x | 01.01.2016

Prílohy k Smernici č. 3/2016 o výkone finančnej kontroly Stiahnuté: 239x | 01.01.2016

Smernica č.1/2016 o zásadách vedenia obecnej pokladnice Stiahnuté: 236x | 01.01.2016

Smernica č. 2/2009 Evidencia a spôsob účtovania DHM a DNM Stiahnuté: 212x | 01.01.2009

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 129x | 01.07.2012

Rok 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Nemce na roky 2020 - 2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 Stiahnuté: 219x | 07.05.2019

Finančný rozpočet obce Nemce na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 - príjmy Stiahnuté: 208x | 06.11.2018

Finančný rozpočet obce Nemce na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 - výdaje Stiahnuté: 208x | 06.11.2018

Zmena rozpočtu obce Nemce - RO č. 1/2019 Stiahnuté: 171x | 25.02.2019

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na rok 2019 Stiahnuté: 114x | 27.02.2019

Správa o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2019 Stiahnuté: 239x | 13.08.2019

Zmena rozpočtu Obce Nemce - RO č. 4/2019 Stiahnuté: 88x | 23.08.2019

Zmena rozpočtu Obce Nemce - RO č. 2/2019 Stiahnuté: 55x | 26.08.2019

Stránka