Obsah

Plynofikácia a rekonštrukcia Materskej školy Nemce.

 

Už začiatkom roka 1994 sa poslanci obecného zastupiteľstva obce zaoberali zlým stavom budovy materskej školy a jej okolia, keď výbor ZRPŠ pri Materskej škole v Nemciach upozornil na nepriepustnosť žumpy a pleseň na budove. Poslanci navrhli riešiť túto situáciu so Školskou správou Banská Bystrica, aby sa aj oni finančne podieľali na odstránení týchto závad.  

Nakoľko v Materskej škole bolo vykurovanie dovtedy zabezpečené starými akumulačnými pecami, obec v roku 2003 na základe stavebného povolenia zmenila systém vykurovania v MŠ.

SPP a.s. OPS prevádzka Banská Bystrica vykonala práce a to reguláciu tlaku plynu, prípojky, merania spotreby plynu a domový rozvod plynu s osadením spotrebičov v jednotlivých miestnostiach MŠ.

V I. polroku 2015 bolo zrealizované zateplenie objektu materskej školy firmou GINDL-AM Banská Bystrica v celkovom náklade 23.410,38 Eur, z toho 11.000 Eur bola dotácia zo ŠR, 2.665,63 Eur hradila obec zo svojho rozpočtu a 9.744,75 Eur sa čerpalo z úveru, ktorý si zobrala obec. Pre havarijný stav ešte pred zateplením objektu bola vymenená celá vodovodná sieť, odstránené obklady a dlažby v sociálnom zariadení pre deti, sprchový kút pre personál školy, urobené nové obklady a dlažby, výmena sanity pre deti.