Obsah

Plán akcií obce Nemce a občianskych združení na rok 2019

 

 

Január

 

13.1.    Služby Božie / ECAV /

19.1.    VČS Spolok ochrancov prírody Stonožka

27.1.    Stretnutie dôchodcov nad 65 rokov / sociálna komisia OZ

 

 

Február

 

  9.2.    Prvý ples Obce Nemce

  9.2.    Výlet Stonožka / Hrebienok ľadový dom /

   -         Klub seniorov - Vlakový zájazd na výstavu cárskych klenotov - Bratislava

10.2.    Služby Božie /ECAV/

16.2.    Výročná členská schôdza DHZ

23.2.     Detský karneval masiek /kultúrna komisia OZ/   

  -           Klub seniorov – návšteva Divadla JGT

                                                                                       

 

Marec

 

 6.3.     Posedenie dôchodcov v kultúrnom dome – ukončenie fašiangy -  MDŹ

10.3.    Služby Božie / ECAV/

22.3.    74. výročie oslobodenia obce, kladenie vencov /obec, ZO SZPB/

22.3.    Peklo Čertovina  / Mravce /

  -           Návšteva Divadla JGT

 

 

Apríl

 

  7.4.    Stretnutie rodičov a narodených detí v roku 2018 /sociálna komisia OZ

13.4.    Zájazd Stonožka – Wieliczka Poľsko

14.4.    Služby Božie / ECAV /

25.4.    Návšteva Španej Doliny / Klub seniorov /

 

 

Máj

 

 1.5.     VII. ročník ADRIM – Nemčiansky beh  / Marathon a obec /

11.5.    Výlet detí  s rodičmi / kultúrna komisia OZ /

12.5.     Služby Božie / ECAV/

17.5.  – 19.5.   Zájazd na Moravu / Stonožka /

  

 

Jún

  

 2.6.     Územná súťaž DHZ  / v Brusne /

 9.6.     Športové súťaže – Deň detí obce / kultúrna komisia OZ /

 9.6.     Služby Božie /ECAV/

19.6.    Zájazd do Nitry / návšteva Nitrianskeho hradu a kúpanie Aquapark Dolní Kešov

 

 

Júl

 

 13.7.     Deň stromu - Čierny Balog  / OZ Mravce /

 14.7.     Služby Božie  /ECAV/

 17.7.     Posedenie Klubu seniorov pri guláši

    -         Zájazd do Serede, návšteva Múzea holokaustu 

 

 

August

        

11.8.     Služby Božie  /ECAV/

   -         Stretnutie generácií na Kališti

   -         Beseda pri príležitosti 75. výročia SNP

17.8.     Výlet pre rodičov a deti  Bojnice / kultúrna komisia OZ/

24.8.     XXIV. ročník Minifutbalového turnaja o Pohár starostu obce / obec /

27.8.     Oslavy výročia SNP, položenie kytice k pomníku v obci /obec, ZO SZPB /

28.8.     Vatra na počesť výročia SNP / obec , ZO SZPB/

 

 

September

 

  8.9.     Služby Božie /ECAV/

21.9.     Deň obce, súťaže spolkov, detí, dospelých, kultúrny program / obec /

   -         Autobusový zájazd Banská Štiavnica  - Antol / Dni svätého Huberta /

 

 

Október

 

13.10.    Služby Božie /ECAV/

19.10.    Šarkaniáda  / kultúrna komisia OZ /

   -            Návšteva Divadla JGT

 

 

November

 

  9.11.    XIII. Ročník Medzinárodnej súťaže vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového

               taniera

10.11.    Služby Božie /ECAV/

    -          Návšteva Divadla JGT

 

December

 

   7.12.      Mikuláš 2019 a vianočný punč pre občanov /obec, kultúrna komisia OZ/

   8.12.      Služby Božie /ECAV/

 26.12.      Služby Božie /ECAV/

 

 

 

Archív akcií

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar