Obsah

Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Nemce

Typ: náš tip
Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Nemce

 

Obec sa zapojila do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských Oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

 

S radosťou Vás môžeme informovať, že sme s našim projektom boli ÚSPEŠNÍ.

 

Projekt zahŕňa tri územia v obci medzi obytnými domami:

 

  • 1 územie ako športová a fitness zóna

 

  • 2 územie ako oddychová a detská zóna

 

  • 3 územie rieši chodník a úpravu zelene pred obytným domov.

 

     Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Charakter riešenia všetkých plôch prinesie fyzický, psychologický a emocionálny prínos pre obyvateľov, čo prispeje k zdravotno-rekreačnej a zároveň aj ekologicko-stabilizačnej funkcii. Cieľom Realizácie projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov územia pomocou výsadby zelene.

Náhľad - projekt


Príloha

Vytvorené: 25. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 1. 2. 2019 14:11
Autor: Správca Webu