Menu
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce

VZN, smernice a zásady

SMERNICE A ZÁSADY

Smernica č. 1/2021 o vedení kroniky obce Nemce

Smernica 012021 o vedení kroniky obce Nemce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,42 MB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 22. 3. 2021

Smernica č. 1/2019 o protispoločenskej činnosti

Smernica 1_2019 o protispoločenskej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 359,27 kB
Stiahnuté: 203×
Vložené: 1. 10. 2019

Registratúrny poriadok platný od 1.7.2019

Registratúrny poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB
Stiahnuté: 408×
Vložené: 30. 8. 2019

Organizačný poriadok Obecného úradu v Nemciach

Organizačný poriadok Nemce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 503,14 kB
Stiahnuté: 223×
Vložené: 26. 8. 2019

Prevádzkový poriadok - verejné detské ihrisko

Prevádzkový poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 708,06 kB
Stiahnuté: 292×
Vložené: 12. 7. 2019

Zasady odmeňovania poslancov OZ

Zásady odmeňovania poslancov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,9 kB
Stiahnuté: 334×
Vložené: 2. 1. 2019

Príloha k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Nemciach

Príloha k Organizačnému poriadku Nemce 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,05 kB
Stiahnuté: 235×
Vložené: 9. 5. 2019

Rokovací poriadok OZ

Rokovaci_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,5 kB
Stiahnuté: 280×
Vložené: 25. 2. 2019

Knižničný a výpožičný poriadok

Knižničný a výpožičný poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 426,03 kB
Stiahnuté: 300×
Vložené: 19. 2. 2019

Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitny_plan_Nemce_2018_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Stiahnuté: 650×
Vložené: 2. 1. 2019

Štatút Obce Nemce

Statut_obce_nemce_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,51 MB
Stiahnuté: 505×
Vložené: 4. 5. 2018

Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Nemce

Zas_roz_hos_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,6 MB
Stiahnuté: 485×
Vložené: 4. 5. 2018

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností

Zasady_staznost.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,27 MB
Stiahnuté: 413×
Vložené: 27. 4. 2015

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIA

VZN č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nemce

VZN č. 2 2023 MŠ hodnota H.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,62 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 16. 3. 2023

VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nemce

VZN č. 1 2023 MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 488,11 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 16. 3. 2023

VZN Č. 2/2022 O MIESTNYCH DANIACH A POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

VZN-č.22022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 448,88 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 19. 12. 2022

VZN č. 3/2022 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE NEMCE

VZN- odpady Nemce č. 32022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,64 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 19. 12. 2022

VZN č. 4/ 2022 o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nemce

VZN č. 4 2022 MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 489,39 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 19. 12. 2022

VZN č. 6/2021 O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE NEMCE

VZN-č.62021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,03 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN č. 5/2021 O ČINNOSTIACH, KTORÝCH VÝKONÁVANIE JE ZAKÁZANÉ, ALEBO OBMEDZENÉ NA URČITÝ ČAS ALEBO NA URČITOM MIESTE NA ÚZEMÍ OBCE NEMCE

VZN-č.52021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 544,88 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN č. 4/2021 O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY V OBCIA OCHRANY VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE

VZN č.42021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,31 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nemce

VZN č. 3 2021 MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 488,25 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN č. 2/2021 o úhradách stanovených Obcou Nemce za služby občanom

VZN o úhradách 2 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,07 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nemce

VZN č. 1 2022 MŠ hodnota H.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 475,28 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 14. 3. 2022

VZN Obce Nemce č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nemce

VZN odpady 32020 Nemce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 651,05 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 30. 12. 2020

Príloha k VZN č. 2/2020

Situačný plán cintorína.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 541,5 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 22. 5. 2020

VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nemce

Pohrebiska VZN2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 616,48 kB
Stiahnuté: 176×
Vložené: 22. 5. 2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Nemce

VZN č. 5 2019 o poskytovaní_ dotacii z prostriedkov Obce Nemce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 511,79 kB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 29. 11. 2019

VZN č. 2/2019 o ochrane drevín + príloha

VZN č_2_2019 o ochrane drevín_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 540,61 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 29. 11. 2019

Prílohy k VZN č. 5/2019

Prílohy k VZN Obce Nemce č. 5 2019 o poskytovaní dotácií z Obce Nemce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 598,65 kB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 29. 11. 2019

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za KO

VZN 42019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 553,43 kB
Stiahnuté: 234×
Vložené: 29. 11. 2019

VZN č. 4/1995 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a doplnok.

VZN č. 4 z roku 1995 a doplnok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,15 MB
Stiahnuté: 221×
Vložené: 2. 5. 2018

VZN č. 3/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách

VZN Opatrovateľská služba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,38 kB
Stiahnuté: 175×
Vložené: 12. 12. 2018

VZN o podmienkach držania a chovu psov

Vzn_psy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 652,55 kB
Stiahnuté: 501×
Vložené: 4. 5. 2018

VZN č. 1/2015 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Nemce

VZN_urcenie_ sup.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 740,53 kB
Stiahnuté: 382×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN č. 1/2011 o chove včiel v katastrálnom území obce Nemce

Vzn_1_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,99 kB
Stiahnuté: 468×
Vložené: 1. 1. 2011

VZN č. 1/2010 o miestnom referende

Vzn_1_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 509,76 kB
Stiahnuté: 397×
Vložené: 1. 1. 2010

VZN č. 3/2009 o vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane

VZN 3_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,22 MB
Stiahnuté: 401×
Vložené: 1. 1. 2009

VZN č. 1/2008 o symboloch obce a ich používaní

Vzn_1_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,18 kB
Stiahnuté: 690×
Vložené: 1. 1. 2008

VZN č. 3/2002, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Nemce

Vzn_3_2002_ktorym_sa_vyhlasuju_zavazne_casti_up.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 552,45 kB
Stiahnuté: 495×
Vložené: 1. 1. 2002

Samospráva

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontaktujte nás

Úradné hodiny obecného úradu:

Po:

  7.00 -12.00       12.30-15.00

Ut: Nestránkový deň
St:   7.00 -12.00                12.30-17.00
Št:   7.00 -12.00                 12.30-15.00
Pi:   7.00-12.00

Kamerový systém

V obci Nemce sa nachádza kamerový systém.

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:108
TÝŽDEŇ:108
CELKOM:397325

Registrácia na MKhlas

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Vývoz odpadu 2023

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 1
2 3 4 5
6 7 8
9 10
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24
25 26
27 28 29
30 31 1 2