Obsah

Zaujímavé prírodné útvary v okolí obce

Netopierska jaskyňa a Kaplnka

V katastri obce sa nachádzajú dve jaskyne, ktoré nie sú sprístupnené verejnosti. V obidvoch jaskyniach sa zistilo mapakvádske osidlenie zo 4. storočia n.l. s barbarskou a importovanou rímskou keramikou, sponami, sklennými a jantárovými perlami a železnými predmetmi. Niektoré nálezy svedčia o ich využivani na kultové ciele. V roku 1924 robil amatérske výskumy jaskýň na vrchu Hrádok l.Miklósi. V Netopierskej jaskyni našiel keramické črepy a jeden úplne zachovaný pohár pripisovaný svébskym kvádom. V jaskyni Kaplnka našiel údajne trepanované ľudské lebky, prasleny, bronzové hroty šípov, sklenené a jantárové perly, bronzové držadlá, kadluby na odlievanie a zlomky keramiky. V roku 1951 skúmal jaskyňu Kaplnka l.Bárta, ktorý tu našiel zlomky keramiky datované do 1.polovice 5 storočia n.l. Na jeho výskum nadviazal r. 1953 Balaša, ktorý tu našiel okrem keramických črepov aj dvojdielnu bronzovú sponu ldi. 91 mm/, jednodielnu železnú neúplnú sponu ldi. 72 mm/, strieborný prsteň /priemer 20 mm/, zlomky železných držadiel a zvyšky zuhoInateného zrna, asi raže, alebo ovsa a šošovice. Tiež sa tu našli zlomky ľudských kosti, ktoré podľa antropologického rozboru patria deťom od 3 do 16 rokova dospelému jedincovi. Nálezy z kaplnky sú datované do 1. polovice 5. storočia n.l.

 

V roku 1980 našiel M.Kresan v Netopierskej jaskyni bronzovú sekerku ldi. 145 mmf datovanú do neskorej doby bronzovej Reineckého stupňa HA 2. Pri archeologickom výskume v roku 1986 tu boli nájdené dve strieborné spony a keramika z 1.polovice 5. stor. a nádoba /črpák/ lužickej kultúry / doba bronzová/. Na vrcholevej plošine Hrádku boli nájdenékeramické črepy z neskorej doby bronzovej a tiež keramika púchovskej kultúry.