Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Finančné smernice a zásady

Smernica č. 5/2015 Tvorba, použitie a účtovanie opravných položiek Stiahnuté: 60x | 01.01.2015

Smernica č. 4/2015 Obeh účtovných dokladov v obci Nemce Stiahnuté: 32x | 01.01.2015

Smernica č. 1/2015 Tvorba, použitie a účtovanie rezerv Stiahnuté: 34x | 01.01.2015

Smernica č. 3/2015 Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob Stiahnuté: 35x | 01.01.2015

Smernica č. 2/2015 Spôsob vedenia účtovníctva Stiahnuté: 26x | 01.01.2015

Smernica č. 3/2016 o výkone finančnej kontroly Stiahnuté: 26x | 17.05.2018

Smernica č. 5/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách Stiahnuté: 42x | 01.01.2016

Smernica č. 4/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách Stiahnuté: 31x | 01.01.2016

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nemce Stiahnuté: 30x | 28.01.2008

Prílohy k Smernici č. 3/2016 o výkone finančnej kontroly Stiahnuté: 42x | 01.01.2016

Smernica č.1/2016 o zásadách vedenia obecnej pokladnice Stiahnuté: 21x | 01.01.2016

Smernica č. 2/2009 Evidencia a spôsob účtovania DHM a DNM Stiahnuté: 26x | 01.01.2009

Rok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 Stiahnuté: 49x | 01.01.2018

Správa o čerpaní výdavkov a plnenie príjmov za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 32x | 13.08.2018

Zmena rozpočtu Obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Stiahnuté: 19x | 14.09.2018

Zmena rozpočtu Obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 Stiahnuté: 14x | 05.04.2018

Rok 2017

Finančný rozpočet Obce Nemce na rok 2018 a návrhy na roky 2019 a 2020 - výdaje Stiahnuté: 33x | 01.01.2018

Zmena rozpočtu Obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 Stiahnuté: 41x | 01.01.2017

Finančný rozpočet Obce Nemce na rok 2018 a návrhy na roky 2019,2020- príjmy Stiahnuté: 30x | 01.01.2018

Zmena rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Stiahnuté: 45x | 01.01.2017

Stránka