Úradná tabuľa


Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ Obec Nemce (ďalej len prevádzkovateľ ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím  dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

Kontakt na zodpovednú osobu:

email:  zodpovednaosoba1@gmail.com


Návrh Záverečného účtu Obce Nemce za rok 2017

Správa o čerpaní rozpočtu a plnení príjmov Obce Nemce za rok 2017 (Sprava_o_cerpani_rozpoctu_a_plneni_príimov_obec_nemce_rok_2017.pdf - 7685 kB)
Návrh - Záverečného účtu Obe Nemce za rok 2017 (Zaver_ucet_2017_navrh.pdf - 451 kB)


Verejná vyhláška


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


Oznámenie o mieste uloženia písomnostiZber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov


Oznam

Fotogaléria

Vyhľadávanie

Obec Nemce © 2009, Lúčna 52, 974 01  Nemce, tel.: 048/414 60 41, fax: 048/414 38 49 e-mail: obec@nemce.sk