Obsah

Služby v obci

Služba občanom.doc

Služby obecného úradu:

  • kopírovanie tlačív,
  • overovanie listín a podpisov,
  • služby obecného rozhlasu,
  • opatrovateľské služby,
  • poskytovanie priestorov kultúrneho domu.

Obchody:

KORUNA

zmiešaná predajňa potraviny-drogéria

Služby pohostinstiev:

  • Nemčianska krčma
  • Bistro - Sídlisko